+420 776 304 063

Proč detekce úniku chladiva vodíkem?

Od roku 2016 používáme k detekci úniku chladiva nejmodernější a nejúčinnější metodu vyhledávání i velmi malých úniků v klimatizacích, tzv. vodíkovou zkoušku.

Při použití této metody se prázdný klimatizační systém natlakuje speciálním formátovacím plynem (směs 5% vodíku a 95% dusíku). Pro dohledání úniku použijeme speciální detekční přístroj, který reaguje na přítomnost vodíku. Výhodou této metody je, že vodík je velmi lehký a stoupá vzhůru, tím pádem se dá velmi dobře zachytit nad místem úniku.

Tato metoda je samozřejmě naprosto bezpečná a šetrná vůči životnímu prostředí.

Díky metodě vyhledávání netěsností pomocí vodíku lze velmi účinně odhalit i velice malé netěsnosti v klimatizačních systémech, jejichž zjišťování jinými detekčními metodami by bylo velmi zdlouhavé, drahé, nebo také neproveditelné.